برچسب: ابرو کار در میرداماد

  • سالن زیبایی میرداماد | 09999890512

    سالن زیبایی میرداماد موهای صاف و موهای صاف هر دو افزایش‌یافته است. به طور خاص، تنها ۲ % از شرکت کنندگان در آن شرکت داشتند. بهار / تابستان ۲۰۱۷، اما این تعداد تنها در شش ماه به ۱۳ درصد افزایش یافت. مردم کمتری سبک و آرایش داشتند، از جمله امواج، خم شده و یا حلقه‌های…