برچسب: سالن زیبایی در نخجوان

  • سالن زیبایی نخجوان | 09999890512

    سالن زیبایی نخجوان با این حال، استفاده از تکنیک‌های پیش و پس پردازش مثل سبک دهی، لمس مجدد، ضربه داخلی، الحاقات موی، و غیره باید به اصول زیر پایبند باشند الف:  باید اطمینان حاصل کند که تصویر برای عملکرد یک محصول تبلیغ نشده است گمراه‌کننده (مراجعه به ادعای محصول). تکنیک‌های دیجیتال نباید تصاویری از مدل‌ها…