برچسب: مرکز اپیلاسیون تجریش

  • سالن زیبایی تجریش | 09999890512

    سالن زیبایی تجریش روش یک نظرسنجی ۴۵ نفری ایجاد شد که سوالات زیادی در مورد آن پرسیده شد. استفاده آرایشی، رفتار و عادات شخصی. دو معیار تفاوت فردی نیز وجود داشت. استفاده شد.” اسنایدر “، با استفاده از یک مقیاس ۱۸ موردی (اسنایدر)و” اسنایدر  با استفاده از رفتار اجتماعی تگزاس اندازه‌گیری شد – – سالن…