برچسب: مرکز اپیلاسیون ونک

  • سالن زیبایی ونک | 09999890512

    سالن زیبایی ونک لوازم آرایشی می‌پوشد؟ تفاوت‌های فردی و روابط آن‌ها با کاربرد زیبایی، که به دنبال تعیین اینکه آیا متغیرهای شخصیت مختلف میزان مصرف محصولات آرایشی را پیش‌بینی می‌کنند یا نه. سالن زیبایی در ونک سالن زیبایی غرب تهران  تحقیق نشان داد که روابط مثبت بین مصرف لوازم آرایشی و “اضطراب” ایجاد شده‌است. خودآگاهی،…