برچسب: میکروبلیدینگ ابرو در گیشا

  • کاشت ناخن در گیشا | 09999890512

    کاشت ناخن در گیشا آزمایش نشان می‌دهد که ردیابی تحت‌تاثیر ارزیابی جذابیت‌های ظاهری قرار گرفت. این اثر تنها برای هدف در نظر گرفته شد که تاثیر جذاب ناچیز بود. هر چند که چهره‌های مردانه به مراتب بهتر از چهره او بودند در چهره زن‌ها اثری از آن دیده نمی‌شد. سالن زیبایی غرب تهران آرایشگاه زنانه…