برچسب: ناخن کار اختیاریه

  • سالن زیبایی اختیاریه | 09999890512

    سالن زیبایی اختیاریه مرحله ۱: آب‌بندی را با ملایمت با ملایمت تقسیم کنید. سطحی با اندازه را پاک کنید. مرحله ۲: پنبه یا ناخن پاک شده با ® پاک‌کننده لاک ناخن:. کشت پنبه یا فویل را پاک کنید. میخ فویل را با فویل بپوشانید. به مدت ۱۵ دقیقه خیس شوید سالن زیبایی در اختیاریه سالن…