برچسب: ناخن کار بلوار تعاون

  • سالن زیبایی بلوار تعاون | 09999890512

    سالن زیبایی بلوار تعاون شرکت فرانسوی اولین رژ را در قالب چوب واقعی برای مشتریان  معرفی کرد. اول از همه، خرید رژلب ذخیره‌شده در کاغذهای رنگی و یا لوله شده در لوله‌های کاغذی متداول شده بود. سالن زیبایی غرب تهران سالن زیبایی در بلوار تعاون در سال ۱۹۱۵ هنگامی که موریس  از شرکت تولیدی  متوجه…