برچسب: ناخن کار حصار بوعلی

  • سالن زیبایی حصار بوعلی | 09999890512

    سالن زیبایی حصار بوعلی از زاویه تا زاویه و سپس به داخل کمی باریک‌تر و باریک‌تر به نظر می‌رسد. ارجاع داده می‌شود به عنوان خط زیبایی‌شناسی نوک پا به این مساله اشاره کنیم. انتقال از بینی به نوک بینی باید کمی نشان دهد با نوک بینی که به حاشیه نزدیک می‌شود، واگرایی وجود دارد. پری…