برچسب: ناخن کار سهروردی

  • سالن زیبایی سهروردی | 09999890512

    سالن زیبایی سهروردی رنگ‌ را می توان در مقادیر زیاد، در صورت تمایل، برای دادن رنگ‌های روشن یا پویا نشان داد. آن‌ها همچنین می‌توانند در ترکیب خود با یا توسعه دهنده استفاده شوند. مبدل – بر روی موهای رنگی قبلی برای وارد کردن اثرات گرم تن رنگ. استفاده از خونسرد رنگ‌، برای کمک به از…