برچسب: ناخن کار شهران

  • سالن زیبایی شهران | 09999890512

    سالن زیبایی شهران ژل سخت ژل – ژل براق به عنوان یک کت پایه برای ژل و اکریلیک به عنوان کت پایه استفاده می‌شود و از سطح ناخن‌های ژل استفاده می‌کند و آن‌ها را آماده می‌کند. برای استفاده از رنگ * شامل عامل‌های، اگر به عنوان یک پوشش عالی به کار رود، عالی و براق…